Manisa da bir maden ocağı. Adı Soma. Kapanmaz bu maden ocağının kapı

ları acıları da derindir kazdıkları kuyu gibi. Bir vardiya girer bir vardiya çıkar.

Mayısın 14’ünden sonra burada ar- tık maden değil madenci çıkarılmaya başlandı. Deprem de değil kaza da değildi yaşananlar. Bağıra bağıra gel- di katliam. Tüm geleceğini tüm dün- yasını buraya bağlayan madenciler gecenin köründe bu maden ocağına bir daha çıkamamak üzere girdiler. Bi- lanço ağırdı 301 madenci. Adı “fıtrat” oldu ölümün.

İstanbul Mecidiyeköy’de bir inşaat. Adı Torunlar Holding. Bu inşaat tamalan- dığında koskoca bir rezidans olacak. İşçilerin harcını kanla kardıkları bir re- zidans. Soma katliamından 5 ay sonra. İnşaatın 32. katına yük taşıyan asansör düştü ve 10 işçi asansörün içinde can verdi. Öldüler adı “fıtrat” oldu.

Bir maden ocağı daha Konya Erme- nek’te Has Şekerler maden ocağı. 18 işçi sel basan maden ocağının içinde göçük altında kaldı. Anaları ise dışarda kan ağladı. Ne dediler analara: “fıtrat”.

Tayyip Erdoğan yine ‘’Kadın ve Adalet” isimli zirvede konuştu: “Kadın ile erke- ği eşit konuma getiremezsiniz, o fıt- rata terstir.” Kadın ezilmeye mahkum- dur. Kadın toplumlardan dışlanmaya hor görülmeye mahkumdur diyor.

İşçilerin iş güvenliğini alma! İnsanca bir yaşam sunma! Üç kuruş maaş için gece gündüz çalıştır! Bunun adı fıtrat olsun. Böyle yaşamak onların kaderlerinde onların alınlarında yazılı olsun. Kadın haklarını düzenleme eşitsizlik fıtratında var bu işin de.

Kendi hakları için “biz niye böyle zor durumlarda kalıyoruz” deyip direnen insanlara azgınca saldır, gözaltına alıp tutukla, öldürüp ailelerine biraz para ver. Kürsülere çıkıp din iman diye ba- ğır. Halkın cebinden ufak ufak top- ladıklarını ayakkabı kutularına dol- durup dağ yap. Sonra da halka sizin kaderiniz de, sizin fıtratınızda var de.

Asıl senin soyunda var hırsızlık, ah- laksızlık Osmanlının torunu. Van’da üşüyenler senin yüzünden üşüyor. Suriye’de binlerce insan senin yü- zünden ölüyor. Bunca grev, direniş senin yaşattıkların yüzünden oluyor. Madenlerde sönen hayatlar, ağlayan yaşlı yırtık ayakkabılı amca senin yü- zünden ağlıyor. Nerde kitap, nerde din, nerde ahlak.. Hani..

Onlara kalsa, böyle fıtratlar dizilir gi- der, burdan köye yol olur. Yatarsın fıtrat, kalkarsın fıtrat, acıkırsın fıtrat, daha iyisini istersin fıtrat, isyan eder- sin fıtrat.. Onların fıtrat dediği bizim suskunluğumuz, korkumuz, bekleyişi- miz, durduğumuz.

Oysa tarihimiz boyunca Anadolu is- yanları fıtratı bir yere kadar dinledi. Pir Sultan, Bedreddin, Demirci Kawa fıtra- tı bir yere kadar dinledi. Mahir, Deniz, İbo dinlemedi.. Yani bizim fıtratımızda onurlu bir direniş tarihi ve bu direnişi örgütleyen önderler var.

Senin fıtratında ise kaçak Aksaraylar var, korku var.