Utanmak insanlıktır, insani bir duygudur yani. Yaptığın bir yanlıştan dolayı kendini sorguladığını, kendini ayıpladığını gösterir. Sorgulamak, kendini ayıplamak, doğruları hala savunduğunu ve yapılan yanlışı bir daha tekrarlamayacağına dair atılan adımları somutlar. Kısacası insana hastır utanmak.
Utanılacak çok şey yaşanıyor dünya üzerinde. Ama bunları yapanlar ne yazık ki utanmıyor, yapılanlarda hiçbir dahli olmayanlar utanıyor nasıl oluyorsa. Açlıktan ölüyor insanlar yüzer yüzer örneğin; açlığın, yoksulluğun tek sorumlusu olan emperyalistler değil, kar hırsıyla gezegende ne kadar toprak varsa parselleyenler, tıka basa doydukları halde hiç doymayacakmış gibi tıkınanlar değil bizim “aydınlarımız” utanıyor insanlıklarından. O yüzden “insanlığımdan utanıyorum” cümlesi sık sık dökülüyor ağızlarından. Tamam kaybetmesinler utanma duygularını, tamam sorumlu hissetsinler insanların hala acılar içinde yaşıyor oluşlarından ama bu emperyalistlerin suçunu üstlenmeyi
gerektirmeden elbette. Niye biz sorumlu olalım insanların açlığından, acılar içinde kıvranmalarından, bir aşı bulamadığı için ölmelerinden, maden göçüklerinde katledilmelerinden… Bunlardan utanması gerekenler bizler değiliz, aydınlar değil, halk değil. Kimin sorumlu olduğunu herkes biliyor, bir bizim aydınlar, tatlı su solcuları, burjuva hümanistleri, kendilerini sol zanneden aklı evveller bilmiyor! Emperyalistler de bu durumdan ziyadesiyle memnun elbette… Taş atıp kolu yorulmadan hedef şaşırılmış oluyor çünkü ve bunu solcular yapıyor herkesten evvel. Adam işkence görüyor, kendisine yapılan işkenceler için işkenceciler adına utanç duyuyor insanlığından. Madenlerde göçüklerde, grizularda yüzlerce madenci ölüyor, kalkıyor o madencilerin insani koşullarda çalışmadıkları için utanıyor insanlığından. Kara Afrika’da toplu kıyımlar misali aç biilaç patır patır ölüyor el kadar bebekler, görüntülerine bakamıyor ve yine insanlığından utanıyor. Yalnız insanlar için de-ğil, mesela balıklar ölüyor kimyasal atıklardan, batan tankerlerden sı-
zan petrollerden bizim solcularımız hemen insanlıklarından utanmaya hazır.
Hayır! İnsanlığından utanacak olanlar bizler değiliz. Para uğruna, siyasi erk uğruna dünyayı kana, acıya, yoksulluğa bulayanlar utansınlar. Hoş utanılacak insanlıkları kalmadığı için utanmıyorlar zaten. İşte bu nedenledir ki onların suçlarını üstlenmeye, onlar adına utanmaya ne niyetimiz var ne de eylemimiz. Utanılacak belki tek bir nedenimiz olabilir, o da bu dünyayı ve dünya halklarını neden hala emperyalist haydutların elinden kurtaramadı-ğımızdır. Ama mücadele ediyor, direniyorsan zaten sorumluluğunu yerine getiriyorsundur, “utanılacak” bir şeyin yoktur!
Hiç kimsenin insanlığından utanmayacağı bir dünya özlemiyle zalime karşı direnmek, yaşananlar karşısında “insanlığından utanmak”tan evladır ve dahi insanlık için daha yararlıdır!