1. Sempozyumumuz geçtiğimiz yıl “Anti-Emperyalist Cephe”yi kurma kararı almıştır. Anti-Emperyalist Cephe olarak Ukrayna’da faşist iktidarın katliamlarına, Türkiye’de yaşanan Soma maden işçisi katliamına, Küba-Amerika ilişkileri konusunda açıklamalarda bulunduk. www.anti-imperialistfront.org isimli ortak bir websitesi kurduk. Örgütler arası ikili ilişkilerde çeşitli ortak projeleri hayata geçirdik ve buna devam ediyoruz.

Şimdi ortak adımları büyütme zamanı. Anti-Emperyalist Cephe’ye yeni örgütleri katmak bu gücü oluşturan bütün bileşenlerin ortak görevidir.

  1. Sempozyum; tüm anti emperyalist, anti faşist güçlere; ML, anti faşist, anarşist, emperyalizmin işbirlikçisi olmayan ilerici yurtsever güçlere “Anti-Emperyalist Cephe”ye katılma çağrısı yapar.
  1. Anti-Emperyalist Cephe çatısı altında sanatçıların, mühendislerin, avukatların birlikte projeler geliştirmesi ve hayata geçirmesi önümüzde bir hedeftir.
  1. Emperyalizme ve faşizme karşı; halkın ve devrimcilerin şiddeti meşrudur. Emperyalizme karşı savaşan halklar terörist değildir.
  1. Berkin Elvan’a adalet için kendini feda eden Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen’i saygıyla anıyoruz.
  1. Tüm dünya hapishanelerinde yatan devrimci tutsaklara selam gönderiyoruz.
  1. Küba’nın devrimci bir hatta devam etmesini, ABD’ye değil, halklara ve devrimcilere açılmasını ve Latin Amerika devrimci güçlerini desteklemeye devam etmesini istiyoruz.
  1. Suriye’yi parçalamak için saldıran, IŞİD’i yaratan, Kobane, Şengal ve Rojava’da, Ortadoğu’da katleden emperya- lizm ve işbirlikçileridir.
  1. SYRIZA, emperyalizm ve AB’yle bağını kesmedikçe, devlet mekanizmasını değiştirmedikçe; Yunan halkı yoksul- luk ve esaratten kurtulamaz. Dünya seçimlerle değişmez, devrimlerle değişir.
  1. ABD, AB emperyalizminin Ukrayna’daki saldırılarını kınıyor ve Ukrayna’daki anti-faşist, devrimci güçleri selamlı- yoruz.
  1. Venezuella’ya emperyalizmin darbe girişimini lanetliyoruz. ABD’nin “Venezuella’nın bir tehdit olduğu” şeklindeki açıklamalarını kınıyoruz. Latin Amerika’nın emperyalizmin eliyle militarize edilmesini kınıyoruz.
  1. Emperyalizm ve Arap işbirlikçileri Yemen’den çıksın.
  1. Uzun yıllardır enternasyonal mücadelenin emektarlığını yapan Steve (Stephen) Kazcynski’yi haksız yere işken- celerle tutuklayan AKP hükümetini şiddetle kınıyoruz. Steve Kazcynski derhal serbest bırakılsın.
  1. Grup Yorum’a yönelik baskılar karşısında birlikte bir Grup Yorum günü belirleyip, o gün AKP ve devlet temsilci- liklerine protesto mektup ve faksları göndereceğiz.
  1. Emperyalizmin inkar, teslimiyet ve tasfiyesine karşı Anti-Emperyalist Cephe’de birleşelim, savaşalım, kazana- lım.