AKP’NİN İŞKENCECİ POLİSİ KÜLTÜR MERKEZİMİZE BASKIN YAPTI!

Yalancı ve Zavallı AKP Terör Estiriyor! Terörünüze En Güzel Cevabı 12 Nisan’da Vereceğiz!

Birkaç gündür tüm TV’lerden gazeteler- den AKP’nin, valinin, emniyet müdürü- nün yalanlarını dinliyoruz.

Adalet Sarayı’ndaki eyleme müdahale- leri ile ilgili ‘eylemciler ile telefonda gö- rüşürken içeriden silah sesi geldi, bunun üzerine operasyon yaptık’ dediler. Daha aynı günün akşamında bunun büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol operasyon anını cep telefonu ile kaydetmişti ve bu kayıtlar yayınlandı, hep birlikte izledik. Ortada bir görüşme yokken kapıların kırılma- ya çalışıldığı, bu müdahale üzerine ça- tışmanın başladığı, ardından Şafak ve Bahtiyar’ın vurulduğu, yaralılarken, sağ yakalanabilecekken infaz edildikleri gö- rüldü. Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’u infaz eden de, savcının ölümüne neden olan da iktidardır, validir, bu operasyona onay verenlerdir. Bu yalanları daha ilk günden çöktü.

Çocuk katillerinin ismini vermemek adı- na kendi savcısını bile korumayan, göz- den çıkaran bu iktidar, savcı çok umu- rundaymış gibi bir görüntü çizmeye

çalıştı. Ölümünün ardından çok üzülmüş gibi yaparak savcıya methiyeler dizdi. Adalet sarayına ismini vereceğini açık- ladı. Hiçbir yalan savcının ölümünün so- rumlusunun AKP olduğunu gizleyemez.

Bu eylem ile ciddi bir prestij kaybı ya- şayan emniyet ‘hemen harekete geçti’! Adli tıp önüne gelen herkesi gözaltına aldı. Cenazeleri kaçırarak Gazi’ye götü- rülmelerini, on binlerin sahiplenmesini engelledi. Böylece halkı aldatacak, kimse sahiplenmedi diyecekti…

Ardından sözüm ona birçok yerde örgü- te operasyonlar yapıldı! Halkı yine aldatı- yordu. Yine yalandan bir şov peşindeydi polis. ‘Örgüt operasyonu’ yaptım diyerek yine her zaman yaptığı gibi demokratik kurumları bastı. Bu kurumlarda çalışan onlarca kişiyi gözaltına aldı. ‘Örgüt ope- rasyonu’ büyük bir yalandır. Onlar ancak döne döne demokratik kurumları gece yarıları basmayı bilirler. Bunu da insan- lara çok matah bir şeymiş gibi sunarlar. Bir de insanları dört duvar arasında infaz etmeyi bilirler. Bütün güçleri bütünkud- retleri’ bu kadardır…

Bu gece sabaha karşı basılan kurumlar- dan biri de çalışmalarımızı yürüttüğü- müz İdil Kültür Merkezi’dir. Kapılarımız balyozlarla parçalanmış, içeride bulunan

5 arkadaşımız işkencelerle gözaltına alınmış, içerisi tarumar edilmiştir. Grup

Yorum üyeleri Cihan Keşkek, Ezgi Dilan Balcı, kültür merkezi çalışanları Dam- la Sandal, İlkay İşler, misafirimiz Steeve Kachinzky Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Diğer kurumlardan ve evlerden alınan- larla birlikte hala gözaltında tutulmakta- dırlar…

12 Nisan’da Bağımsız Türkiye konseri vermeye hazırlanıyoruz. Bilindiği gibi AKP 30. Yılımızı stadyumlarda kutlama- mızı engelliyor. Stadyum konserlerini ya- saklayan AKP, Bağımsız Türkiye konseri- nin de zayıf, güçsüz geçmesi için elinden geleni yapıyor. Bunun için kurumlarımızı basıyor, gözaltına alıyor. Baskının esas nedeni de bu konserimizdir.

Ne yaparsanız yapın. 12 Nisan’da Bakır- köy’de Bağımsız Türkiye konserinde in- fazlarınıza, katliamlarınıza, yalanlarınıza milyonlar olarak cevap vereceğiz.

Herkesi AKP’nin bu dizginsiz terörü kar- şısında, AKP faşizmi karşısında birleş- meye, 12 Nisan’da Bakırköy Halk Pazarı alanında yapacağımız halk konserine çağırıyoruz.

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

Türküler Susmaz Halaylar Sürer!

Grup Yorum