Ne vakit aylar gelip geçip aralığa evrilse, soğuk değil sıcak çarpar yüzümüze. Ara- lığın 19’unda diri diri yakanların ateşidir bu ve bu ateş kıyamete kalmadan bula- caktır yakanı. “Hiç unutmam, hiç unutmam, hiç unutmayın, insan nasıl direnir baş- ka, hiç unutma…” * der şiirler ve daima haklıdır şairler. Hiç unutmadık! Hiç unut- mayacağız!

Bolşevikler, Lenin önderliğinde keskin ve kararlı adımlarla yürüyorlardı Kışlık Sa- ray’a doğru. Ve vardıklarında Kışlık Saray’a, yüzyılların olanca öfkesi ve hesap sor- ma bilinciyle dolup taşıyorlardı. Miladi takvime göre 7 Kasım itibariyle Bolşevik- ler’in Kışlık Saray’ı ele geçirmesiyle başlayan eylemler Sovyetler Birliği’nin kurul- masıyla sonuçlandı. Dün Rusya’da Çarlığın Kışlık Saray’ı bugün Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ın Ak Saray’ı.. Ne farkı vardı sömürücülerin.. isim farklılığından başka. Der- gimizin kapağından sesleniyoruz, cümle sömürücülere.. Saltanat sahiplerine.. “Ak Saray” dedikleri, bilmem kaç bin odalı saray! Tarihsel materyalizm asla yanılma- dı, yanılmayacak ve elbet o saraylar, saltanatlar yıkılıp; insanca yaşamın adı ko- nulacak.

Yüreğimizin en derinine, bir çift kara lastiğinden çorabı görünen madenci baba- sı gelip oturuyor ve hemen yanındaki ana haykırıyor “oğlum yüzme bilmezdi ki”! Ne yana dönsek, zorbanın zulmü, viran olası düzeninin sonuçlarını görüyoruz. Hal böyle olunca, kültür sanat yaşamındaki Tavır’ımız bu sayıda da sayfalarına taşı- yor acıyı, öfkeyi..

“Ülkemiz zenginlerinden” Ferit Şahenk halka girişimcilik dersi veriyor aklı sıra. Be- nim kadar girişimci olamadınız, çalıp çırpamadınız, hırsızlık yapamadınız demek istiyor aslında.

Yarışmalarla insanlarımızı aşağılamaya devam ediyorlar. “Bu Tarz Senin” diye bir şey çıkardılar şimdi de. Hepsiyle tek tek uğraşmamızı istiyorlar. Yılmayacağız, sa- vaşacağız.

Yeni kitaplarımızla yolumuza devam ediyoruz Tavır Yayınları olarak. TÜYAP’ta okur- larımızın yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz bir kez daha.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere

Dostlukla..

*Turgut Uyar