Kısa Kısa

4Grup Yorum 30.Yıl Söyleşileri Başladı Grup Yorum bu yıl haziran ayında gerçekleş- tireceği 30. yıl konserleri öncesinde söyleşile- re başladı. Söyleşilerin ilk olarak Küçük Armut- lu, Esenyurt ve Bahçelievler’...

Gagarin | Hazal Kara

Film uzaya giden ilk insan Yuri Gaga- rin’in hayatını konu alıyor. Gagarin’in hayatıyla birlikte o dönem Sovyet- ler’de yaşananlara da tanık oluyoruz. Yuri Gagarin, 9 Mart 1934 tarihinde dünyaya gelmiş. Köyde y...

Mahir, Hüseyin, Ulaş | Ayşenur Yayla

“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Sa- vaş” sloganını duyuyoruz birçok eylem- de. Ve coşkulanıyoruz, büyük bir gururla da haykırıyoruz. Mahir’in, Hüseyin’in, Ulaş’ın açtığı yolda ilerleyenlerin sloganı- dır ...

Bu tarz senin olamaz! | Derya Doğan

Hemen hemen hepimiz evimizin için- de bir düşman barındırıyoruz. Evin baş köşesinde veya salonun ortasında öylece duruyor. Evet, televizyon... Bize bir katkısı olmasa dahi hepimizin evlerinde baş köşeye kurulmu...

Kerbela | İdil Halk Tiyatrosu

Ali Berktay’ın yazıp Ayşe Emel Mesci’nin rejisiyle Şehir Tiyatroları bünyesinde su- nulan Kerbela oyunu tarihsel bir süreci an- latmasından dolayı İdil Halk Tiyatrosu olarak özellikle izlememiz gerekiyor de- di...

Sahnelerde genel müdürün istifası | Filiz Tanya

Devletimizin tiyatrosunda bu aralar Bizans oyunları oynanıyor. Başrolün- de ex Genel Müdür Mustafa Kurt. Di- ğer rollerdeki oyuncular saymakla bitmez. Her gün sahneye bir yenisi çı- kıyor. Reytingleri de oldukç...

Medusa’nın salı | Tavır

Afrika'yı, Ortadoğu'yu ve dünyanın her ta- rafını kan gölüne çeviren kapitalizm, bü- yük bir göçmen sorununu da ortaya çıkar- dı. HASTİR LAN! Ben gider oldum kardaşlar. Ve de kız kardaşlar, Ben gide...

Devrimci Gençlik sanat okulu açıldı | Grup Yorum

Kapitalizmin ve onun kültürünün ya- rattığı yabancılaşma, değersizleşme- nin önüne yeni yeni mevzilerle geçil- meye devam ediliyor. Mütevazı ama politik hedefi çok büyük olan bu adımlar büyüdükçe hak alma müca-...